Przejdź do treści

Your partner in deploying ZERO INCIDENTS vision

Safety culture development and safety management effectiveness improvement.

Safety improvement depends on safety management effectiveness improvement and can be achieved through continuous efforts put into safety management system and safety culture development, as the strength of safety culture affects effectiveness of the system.

Learn more

Consulting and skills/competencies development

We offer consulting, projects' implementation support, coaching and skills/competencies developement in the area of safety improvement.

Learn more

Our mission

We help organizations to improve safety and deploy “ZERO INCIDENTS” vision, by oriented cooperation in the field of safety culture development and safety management effectiveness improvement.

Industries

Safety culture development and safety management effectiveness improvement.
Safety improvement depends on safety management effectiveness improvement and can be achieved through continuous efforts put into safety management system and safety culture development, as the strength of safety culture affects effectiveness of the system.

Kultura bezpieczeństwa pracy

Pojęcie kultura bezpieczeństwa pracy zostało użyte po raz pierwszy w dokumencie sporządzonym po katastrofie w Czarnobylu. Od tamtego czasu jest ono często używane w różnych kontekstach, co znacząco utrudnia jego jednoznaczne zdefiniowanie. Wielu ekspertów odpowiedzialnych za rozwój kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy powołuje się na definicję opracowaną przez Brytyjską Komisję Zdrowia i Bezpieczeństwa. Zgodnie z tą definicją kultura bezpieczeństwa pracy to produkt indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania, kompetencji i wzorów zachowań, które określają zaangażowanie oraz styl zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem organizacji. W praktyce kultura bezpieczeństwa pracy sprowadza się do działań faktycznie podejmowanych i realizowanych przez pracowników w zakresie zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. To dlatego rozwój kultury bezpieczeństwa i wdrażanie filozofii zero wypadków nie może się sprowadzać do pracy na papierze. Wszystkie regulaminy i instrukcje postępowania pozostają nic niewarte tak długo, jak długo pracownicy opierają się ich internalizacji i przestrzegania w codziennej pracy.Rozwój kultury bezpieczeństwa poprzez podnoszenie świadomości pracowników

W wielu zakładach pracy normy bezpieczeństwa postrzegane są przez pracowników jako procedury spowalniające i utrudniające wykonywanie codziennej pracy. Nic więc dziwnego w tym, że kiedy tylko nadarza się ku temu okazja, pracownicy omijają procedury bezpieczeństwa. Zapobiec temu może wyłącznie rozwój kultury bezpieczeństwa, jaki przedsiębiorstwo osiąga poprzez profesjonalne doradztwo i szkolenia. Jednak efektywny rozwój kultury bezpieczeństwa i wprowadzenie filozofii zero wypadków nie jest możliwe bez uprzedniej analizy ryzyk zawodowych oraz wdrożenia audytów zachowań pracowników. To poprzez analizę i ocenę rzeczywistych zagrożeń występujących w danym miejscu pracy, postaw i zaangażowania kierownictwa oraz zachowań pracowników możemy stworzyć i wdrożyć efektywną kulturę bezpieczeństwa pracy.

Zachęcamy do współpracy przedsiębiorstwa z różnych branż, którym zależy na poprawie jakości pracy poprzez podniesienie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Owner

Do you see a need to improve safety?
Do you want to improve safety culture?
Are you looking for programs, training and coaching that support safety management?
Do you want to learn more about our offer and benefits from cooperation? Contact us!

Contact us

We use cookies to make our website meet the expectations of users. You can block the saving of cookies by changing your browser settings. Detailed information can be found in Privacy policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close