Przejdź do treści

Warsztaty planowania działań

Oferujemy przeprowadzenie warsztatów planowania działań, służących:

  • przedstawieniu metodologii wyników oceny
  • zainicjowaniu prac nad planem poprawy bezpieczeństwa, opartym o rekomendacje ujęte w raporcie
  • zaangażowaniu kadry kierowniczej w zmianę na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się