Przejdź do treści

Audyt bezpieczeństwa BHP

Audyt bezpieczeństwa – czym jest?

Audyt bezpieczeństwa to kluczowe narzędzie w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Służy do identyfikacji potencjalnych zagrożeń, oceny istniejących procedur bezpieczeństwa oraz weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Regularny audyt BHP pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom organizacji i jednocześnie podnosi jej efektywność operacyjną. 

Podstawowym celem audytu bezpieczeństwa jest identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy, które mogą prowadzić do wypadków lub chorób zawodowych. Audytorzy BHP korzystają z list kontrolnych oraz innych narzędzi, co gwarantuje rzetelną i wnikliwą analizę potencjalnych zagrożeń i bieżących sposobów radzenia sobie z nimi, a także ocenę adekwatności zachowania pracowników w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. To umożliwia wczesną identyfikację potencjalnych problemów i implementację odpowiednich środków zaradczych. 

Audyt BHP a obowiązujące przepisy 

Przestrzeganie lokalnych i międzynarodowych przepisów BHP jest nie tylko obowiązkiem każdego pracodawcy, ale również ważnym elementem ochrony przed ryzykiem prawnym i finansowym. Audyt bezpieczeństwa pozwala na regularną kontrolę działań firmy w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów, takich jak m.in. ISO 45001. W tym kontekście audyt BHP nie tylko pomaga uniknąć kar i sankcji, ale także buduje pozytywny wizerunek firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy.

Nie należy zapominać również o tym, że audyt bezpieczeństwa stanowi ważny element procesu ciągłego doskonalenia się organizacji. Regularna, obiektywna ocena dostarcza informacji pozwalających na systematyczną poprawę praktyk bezpieczeństwa, adaptację do zmieniających się warunków i nowych regulacji oraz efektywne reagowanie na wszelkie nieprawidłowości. 

Audytor ISO 45001 – Przeprowadź z nami audyt BHP

Przeprowadzając audyt bezpieczeństwa warto zaufać organizacji posiadającej odpowiednie doświadczenie i kompetencje. Jako audytor ISO 45001 przeprowadzamy ocenę obowiązujących w organizacji procedur zgodnie z międzynarodową norma określającą wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). To daje Państwu pewność, że audyt jest przeprowadzony zgodnie z najwyższymi standardami, a Państwa organizacja spełnia wszystkie wymogi formalne normy ISO 45001:2018.

Obok audytów oferujemy również kompleksowe wsparcie w zakresie tworzenia i wdrażania systemów BHP, co pozwala nam trafnie odpowiadać na potrzeby organizacji znajdujących się na różnych etapach rozwoju. 

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się