Przejdź do treści

Jak poprawić bezpieczeństwo w pracy?

Problem bezpieczeństwa w pracy jest niezwykle złożony, a przez to trudny do rozwiązania. Na kulturę bezpieczeństwa organizacji wpływa wiele czynników, zarówno formalnych, jak i praktycznych, a także ludzkich i organizacyjnych. Zachodzące między nimi relacje decydują o tym, czy praca w danym przedsiębiorstwie jest bezpieczna, czy też kwestie te wymagają poprawy.

 

Jak poprawić bezpieczeństwo w pracy

Audyt zachowań a poprawa bezpieczeństwa pracy

Odpowiedzi na pytanie o to, jak poprawić bezpieczeństwo w pracy może przynieść audyt behawioralny (tzw. audyt zachowań pracowników), który problem kultury bezpieczeństwa w organizacji ocenia wieloaspektowo – od kwestii faktycznych zachowań pracowników (czyli tego, jak zachowują się podczas wykonywania pracy, kiedy są przekonani, że nikt na nich nie patrzy), przez kwestie adekwatności procedur bezpieczeństwa w stosunku do identyfikowanych na danym stanowisku zagrożeń, aż po liczne niuanse decydujące o tym, że pracownicy użytkują lub rezygnują z użytkowania odzieży ochronnej.

Gruntowna analiza i ocena materiału dostarczonego przez audyt behawioralny pozwala zrozumieć, dlaczego pewne normy bezpieczeństwa – choć formalnie „dobre” – nie są przez pracowników przestrzegane. Czasami do poprawy bezpieczeństwa w pracy wystarczy zmiana dystrybutora odzieży roboczej… Czasami potrzebna będzie reorganizacja miejsca pracy, tak aby było ono bardziej funkcjonalne… Kiedy indziej czynnikiem hamującym rozwój kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie może się okazać czynnik organizacyjny. Wówczas wprowadzenie zmian mających na celu poprawę sytuacji może wymagać fachowej konsultacji.

 

Czynniki organizacyjne a rozwój kultury bezpieczeństwa

Istnieje wiele czynników organizacyjnych, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo w pracy. Istotną rolę z pewnością odgrywa tu presja. Pracownicy działający pod presją – czy to krótkich terminów realizacji zamówień, czy wymagającego zwierzchnika – przejawiają znacznie większe tendencje do popełniania błędów, niż pracownicy pracujący w mniej stresującym środowisku. Innym czynnikiem determinującym rozwój kultury bezpieczeństwa jest dobór i fluktuacja kadr. W środowisku pracy, w którym pracownicy nie mają przypisanych zadań lub częs to się zmieniają znacznie częściej dochodzi do wypadków niż w środowisku, w którym każdy pracownik osiąga specjalizację w swojej dziedzinie. Nie bez znaczenia jest tutaj także stopień zaawansowania organizacji w procesie uczenia się. W organizacji posiadającej wypracowane know-how, które przekazuje się kolejnym pokoleniom pracowników wypadki mają miejsce znacznie rzadziej niż w przedsiębiorstwie, które dopiero wypracowuje własne know-how i uczy się na błędach.

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close