Przejdź do treści

Wsparcie wdrożenia

Oferujemy wsparcie wdrożenia działań w ramach przyjętego planu poprawy bezpieczeństwa, z podejściem uwzględniającym cykl ciągłego doskonalenia Deminga i teorię zarządzania zmianą.

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się