Przejdź do treści

Nowy system zarządzania BHP

Dotychczas nie istniała jedna zharmonizowana norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, co dawało polskim przedsiębiorcom swobodę zarządzania BHP zgodnie z jednym z dwóch obowiązujących standardów – standardem BS OHSAS 18001:2017 opublikowanym przez British Standards Institution lub standardem PN-N 18001:2004 opublikowanym przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Zmiana w tym zakresie nastąpiła 12 marca 2018 roku, kiedy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna wydała zharmonizowaną normę ISO 45001 wprowadzającą nowy system zarządzania BHP. Jaki wpływ będzie miało wdrożenie ISO 45001 na Twój biznes? Jak przygotować się do wprowadzenia nowego systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie?

nowy system zarządzania bhp

Kiedy wchodzi w życie nowy system zarządzania BHP ISO 45001?

Od oficjalnej daty publikacji ISO 45001:2018 liczony jest okres przejściowy, który ma na celu umożliwienie przedsiębiorstwom przejście na nowy system zarządzania BHP w sposób niedezintegrujący normalnej pracy firmy. W związku z powyższym wszystkie organizacje, które posiadają certyfikaty systemu zarządzania BHP zgodne z wymaganiami BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 i chciałyby zachować jego ważność, powinny poddać funkcjonujący dotychczas system procesowi przejścia na nowy system zarządzania BHP zgodny z normą ISO 45001:2018. Organizacje mają czas na wdrożenie ISO 45001 do 31 marca 2021 roku.

Kto może wdrożyć nowy system zarządzania BHP?

Nowy system zarządzania BHP ISO 45001  może wdrożyć każda organizacja, niezależnie od wielkości, charakteru działalności, czy też jej rodzaju. Standard ISO 45001 stosuje się do czynników ryzyka związanych z obszarem BHP, które są pod stałym nadzorem organizacji. W praktyce oznacza to, że w danej organizacji wdraża się nowy system zarządzania BHP mając na uwadze czynniki dotyczące kontekstu działania organizacji oraz oczekiwań i potrzeb jej pracowników, a także innych stron zainteresowanych w kontekście przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tej perspektywy wdrożenie ISO 45001 w organizacji każdorazowo ma charaktery wybiórczy i odnosi się wyłącznie do czynników ryzyka występujących w tejże organizacji.

Przejście do normy ISO 45001

Jako jednostka specjalizująca się w zagadnieniach związanych z doradztwem oraz rozwojem umiejętności z zakresu efektywności zarządzania bezpieczeństwem pracy naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie przejścia na nowy system zarządzania BHP, jak również w procesie wdrożenia tego systemu w nowopowstającym zakładzie pracy.

Współtworząc z naszymi klientami nowy system zarządzania BHP w przedsiębiorstwie uwzględniamy standardy ISO 45001 odnoszące się do występujących w miejscu pracy czynników ryzyka, jak również specyficznych potrzeb pracowników względem zapewnienia im należytego bezpieczeństwa. W ten sposób tworzymy procedury zgodne z dyrektywą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej oraz rzeczywistym zapotrzebowaniem organizacji i wdrażamy system BHP, który jest nie tylko zgodny z ISO 45001, ale przede wszystkim funkcjonalny dla danego zakładu  pracy.

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się