Przejdź do treści

Podstawowe procedury Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement), której podstawowym założeniem było uwzględnianie w zarządzaniu działalnością organizacji wszystkich składających się na nią podsystemów i elementów, także ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego stanowi szkielet Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Bez prawidłowej i rzetelnej identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy niemożliwe jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, co wraz z eliminacją tych zagrożeń jest jednym z celów nadrzędnych wdrażania BHP w organizacji.

procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Ocena ryzyka w środowisku pracy a procedury BHP

Od 12 marca 2018 roku obowiązuje zharmonizowana norma dotycząca Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wyznaczone przez nią standardy może wdrożyć każda organizacja, niezależnie od rozmiaru oraz specyfiki prowadzonej działalności. Kluczem do efektywnego wdrożenia nowego systemu zarządzania BHP w oparciu o standardy ISO 45001 jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka zawodowego oraz zagrożeń w środowisku pracy. Ocenę tą może wykonać pracodawca lub jednostka zewnętrza, taka jak nasza firma. Analiza i ocena ryzyka w środowisku pracy jest dla nas punktem wyjścia do sformułowania podstawowych procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w danej organizacji. Dlatego przeprowadzamy ją skrupulatnie i rzetelnie, jednocześnie analizując możliwe sposoby eliminacji określonych zagrożeń w środowisku pracy w sposób, który będzie dla każdego stanowiska najbardziej optymalny i ergonomiczny.

Procedury Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej Firmie

Od lat z sukcesami zajmujemy się zagadnieniami związanymi z doradztwem oraz rozwojem umiejętności zarządzania bezpieczeństwem pracy. Współpracowaliśmy i współpracujemy z setkami organizacji, którym pomagamy wdrażać podstawowe procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym także procedury zgodnie z nowym systemem zarządzania BHP. Naszymi Klientami są duże zakłady pracy, jak i niewielkie organizacje. Bazując na wiedzy oraz olbrzymim doświadczeniu projektujemy dla nich procedury zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które z jednej strony wpisują się w filozofię ZERO WYPADKÓW, z drugiej zaś nie paraliżują i nie utrudniają codziennej pracy pracowników.

Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie szerokorozumianego BHP zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i doprecyzujemy sposób, w jaki możemy pomóc Państwa firmie wdrożyć skuteczne procedury BHP. Działamy zgodnie ze standardem ISO 45001.

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się