Przejdź do treści

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy BHP

System zarządzania bezpieczeństwem pracy to niezwykle ważny element organizacji przedsiębiorstwa, od którego zależy bezpieczeństwo pracowników oraz ciągłość procesu produkcyjnego. Definiując system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) należy nie tylko uwzględnić obszary szczególnie niebezpieczne i procedury związane z pracą w ich obrębie, ale również mechanizmy wdrażania pracowników w system zarządzania bezpieczeństwem pracy i jego przestrzegania. Zbyt złożone, a co za tym idzie komplikujące pracę na danych stanowiskach procedury bezpieczeństwa wynikające z systemu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Żeby tego uniknąć zalecamy ocenę systemu bezpieczeństwa oraz jego efektywności w wykonaniu obiektywnych audytorów BHP.

Dlaczego warto poświęcić czas i energię na opracowanie systemu zarządzania BHP?

Skuteczny system zarządzania BHP przynosi znaczące korzyści zarówno dla pracowników, jak i organizacji jako całości. Jedną z podstawowych korzyści, jakie niosą za sobą przemyślane i prawidłowo wdrożone systemy zarządzania BHP jest zmniejszenie liczby wypadków. Systematyczne identyfikowanie zagrożeń i wdrażanie odpowiednich środków zapobiegawczych minimalizuje ryzyko urazów, chorób zawodowych a nawet wypadków śmiertelnych. Ograniczenie ryzyka wypadków wiąże się z obniżeniem kosztów operacyjnych związanych z opieką medyczną, odszkodowaniami czy wymianą uszkodzonego sprzętu, a także kosztów wynikających z utraty produktywności czy wzrost składek ubezpieczeniowych. Efektywny system zarządzania bezpieczeństwem pracy to także poprawa wizerunku i reputacji firmy.

Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy to nasza specjalność. Na potrzeby klientów reprezentujących różne branże oferujemy przeprowadzanie oceny kultury bezpieczeństwa i efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem w formie audytu. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przeprowadzamy w lokalizacji klienta. Szczególny nacisk podczas oceny nakładamy na:

  • analizę powiązanej dokumentacji,
  • wywiady z wybranymi przedstawicielami organizacji,
  • obchody w terenie, połączone z nieplanowanymi rozmowami z pracownikami liniowymi.

Po przeprowadzonym audycie wyniki prezentujemy w formie raportu który:

  • daje obraz aktualnego stanu kultury bezpieczeństwa i systemu zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie,
  • wskazuje silne strony systemu oraz obszary wymagające rozwoju,
  • zawiera rekomendacje w zakresie obszarów wymagających rozwoju.

Audyt zarządzania BHP to potężne narzędzie, które pozwala na obiektywną ocenę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w postaci, w której funkcjonuje on w organizacji i jego dalszy zrównoważony rozwój. 

Samoocena – system zarządzania bezpieczeństwem pracy w ujęciu pracowników

Bardzo ważnym elementem sprawnie działającego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są pracownicy oraz ich indywidualne podejście do procedur bezpieczeństwa. Jednym z najlepszych narzędzi do oceny postaw pracowniczych w tym zakresie jest ankieta bezpieczeństwa. Ankiety przeprowadzamy anonimowo wśród pracowników uwzględniając w nich nie tylko postawy pracownicze, ale również:

  • ocenę faktycznego stanu bezpieczeństwa na danych stanowiskach pracy,
  • ocenę sposobu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie,
  • ocenę działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Uzyskane podczas ankiety informacje pomagają wprowadzić niezbędne zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem, również na poziomie przestrzegania przez pracowników określonych procedur postępowania. W rezultacie zarządzanie systemami BHP w organizacji jest łatwiejsze i bardziej efektywne. 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Sprawdź zgodność razem z nami

System zarządzania BHP to zespół zasad, których podstawowym zadaniem jest umożliwienie kompleksowego i efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Co do zasady, systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy dogrywają istotną rolę w środowisku produkcyjnym, jednak na zakładach produkcyjnych i zastosowanie się  nie kończy. 

Jako specjaliści od zarządzania systemami BHP oferujemy Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie oceny efektywności bieżącego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz jego dalszego rozwoju. Dbamy przy tym o zgodność przyjętego systemu z obowiązującymi przepisami i normami. Dzięki temu Klient zyskuje pewność, że kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w jego organizacji są realizowane zgodnie z wymogami formalnymi i faktycznymi zagrożeniami występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Klientów zainteresowanych przeprowadzeniem audytu systemu zarządzania BHP lub wsparciem w zakresie jego prawidłowego sformułowania i wdrożenia zachęcamy do kontaktu. 

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się