Przejdź do treści

Ocena kultury bezpieczeństwa

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

System zarządzania bezpieczeństwem pracy to niezwykle ważny element organizacji przedsiębiorstwa, od którego zależy bezpieczeństwo pracowników oraz ciągłość procesu produkcyjnego. Definiując system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należy nie tylko uwzględnić obszary szczególnie niebezpieczne i procedury związane z pracą w ich obrębie, ale również mechanizmy wdrażania pracowników w system zarządzania bezpieczeństwem pracy i jego przestrzegania. Zbyt złożone, a co za tym idzie komplikujące pracę na danych stanowiskach procedury bezpieczeństwa wynikające z systemu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Żeby tego uniknąć zalecamy ocenę systemu bezpieczeństwa oraz jego efektywności w wykonaniu obiektywnych audytorów.

Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy to nasza specjalność. Na potrzeby klientów reprezentujących różne branże oferujemy przeprowadzanie oceny kultury bezpieczeństwa i efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem w formie audytu. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przeprowadzamy w lokalizacji klienta. Szczególny nacisk podczas oceny nakładamy na:

  • analizę powiązanej dokumentacji,
  • wywiady z wybranymi przedstawicielami organizacji,
  • obchody w terenie, połączone z nieplanowanymi rozmowami z pracownikami liniowymi.

Po przeprowadzonym audycie wyniki prezentujemy w formie raportu który:

  • daje obraz aktualnego stanu kultury bezpieczeństwa i systemu zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie,
  • wskazuje silne strony systemu oraz obszary wymagające rozwoju,
  • zawiera rekomendacje w zakresie obszarów wymagających rozwoju.

Samoocena – system zarządzania bezpieczeństwem pracy w ujęciu pracowników

Bardzo ważnym elementem sprawnie działającego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy są pracownicy oraz ich indywidualne podejście do procedur bezpieczeństwa. Jednym z najlepszych narzędzi do oceny postaw pracowniczych w tym zakresie jest ankieta bezpieczeństwa. Ankiety przeprowadzamy anonimowo wśród pracowników uwzględniając w nich nie tylko postawy pracownicze, ale również:

  • ocenę faktycznego stanu bezpieczeństwa na danych stanowiskach pracy,
  • ocenę sposobu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie,
  • ocenę działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Uzyskane podczas ankiety informacje pomagają wprowadzić niezbędne zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem, również na poziomie przestrzegania przez pracowników określonych procedur postępowania.

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis spełniał jak najlepiej oczekiwania użytkowników. Możesz zablokować zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close