Przejdź do treści

Rozwój kultury bezpieczeństwa i efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Kultura bezpieczeństwa pracy

Pojęcie kultura bezpieczeństwa pracy zostało użyte po raz pierwszy w dokumencie sporządzonym po katastrofie w Czarnobylu. Od tamtego czasu jest ono często używane w różnych kontekstach, co znacząco utrudnia jego jednoznaczne zdefiniowanie. Wielu ekspertów odpowiedzialnych za rozwój kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy powołuje się na definicję opracowaną przez Brytyjską Komisję Zdrowia i Bezpieczeństwa. Zgodnie z tą definicją kultura bezpieczeństwa pracy to produkt indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania, kompetencji i wzorów zachowań, które określają zaangażowanie oraz styl zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem organizacji. W praktyce kultura bezpieczeństwa pracy sprowadza się do działań faktycznie podejmowanych i realizowanych przez pracowników w zakresie zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. To dlatego rozwój kultury bezpieczeństwa i wdrażanie filozofii zero wypadków nie może się sprowadzać do pracy na papierze. Wszystkie regulaminy i instrukcje postępowania pozostają nic niewarte tak długo, jak długo pracownicy opierają się ich internalizacji i przestrzegania w codziennej pracy. Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie musi być żywa, w przeciwnym razie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy nie zostaną zminimalizowane, a bezpieczeństwo pracowników nie ulegnie poprawie. 

Rozwój kultury bezpieczeństwa poprzez podnoszenie świadomości pracowników

W wielu zakładach pracy normy bezpieczeństwa postrzegane są przez pracowników jako procedury spowalniające i utrudniające wykonywanie codziennej pracy. Nic więc dziwnego w tym, że kiedy tylko nadarza się ku temu okazja, pracownicy omijają procedury bezpieczeństwa. Zapobiec temu może wyłącznie rozwój kultury bezpieczeństwa, jaki przedsiębiorstwo osiąga poprzez profesjonalne doradztwo i szkolenia BHP. Jednak efektywny rozwój kultury bezpieczeństwa i wprowadzenie filozofii zero wypadków nie jest możliwe bez uprzedniej analizy ryzyk zawodowych oraz wdrożenia audytów zachowań pracowników. To poprzez analizę i ocenę rzeczywistych zagrożeń występujących w danym miejscu pracy, postaw i zaangażowania kierownictwa oraz zachowań pracowników możemy stworzyć i wdrożyć efektywną kulturę bezpieczeństwa pracy.

 

Rozwój kultury bezpieczeństwa i efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wiąże się z podnoszeniem efektywności zarządzania bezpieczeństwem i jest możliwe dzięki ciągłej pracy nad rozwojem systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, której stan determinuje efektywność działania systemu.
System zarządzania BHP można rozwijać w oparciu o wymagania międzynarodowego standardu ISO 45001, co umożliwia potwierdzenie jego efektywności poprzez proces certyfikacji.

Aby zaplanować i wdrożyć odpowiednie działania i narzędzia, służące poprawie bezpieczeństwa, a następnie trwale utrzymać  efekt poprawy, rozwój bezpieczeństwa opieramy na pięciu elementach zarządzania zmianą:

  • ocenę aktualnego stanu kultury bezpieczeństwa i efektywności systemu zarządzania bezpieczeństwem
  • wypracowanie wizji przyszłości
  • opracowanie planu poprawy bezpieczeństwa
  • realizacja planu poprawy bezpieczeństwa
  • utrzymanie efektu zmiany

Klientów zainteresowanych rozwojem kultury bezpieczeństwa pracy w organizacji zachęcamy do kontaktu. Posiadamy bogate doświadczenie oraz narzędzia niezbędne do obiektywnej oceny aktualnej kultury bezpieczeństwa i stymulowania jej dalszego rozwoju w pożądanym kierunku. 

Paweł Rolewski

Paweł Rolewski

Właściciel/Dyr. Zarządzający, Coach, Trener
Audytor Wiodący ISO 45001

Widzisz potrzebę pracy nad poprawą bezpieczeństwa?
Chcesz rozwijać kulturę bezpieczeństwa?
Chcesz wdrożyć lub rozwijać system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001?
Szukasz programów, coachingu i szkoleń wpierających zarządzanie bezpieczeństwem?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się